Nasze laboratorium posiada „Świadectwo Uznania Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego” i „Świadectwo Podwykonawcy UDT w zakresie badań laboratoryjnych” wg normy PN -EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikowany personel świadczy usługi w zakresie badań nieniszczących UT-2; MT-2.

 

Wykonujemy:

  • badania własności mechanicznych
  • badania nieniszczące (ultradźwiękowe, magnetyczne)
  • analizę chemiczną
  • badania metalograficzne

 

Kontakt

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000072570,
Regon: 490401498,
NIP: 738-00-08-594

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504
kuzniaglinik@pgosa.pl

Wyślij zapytanie