Oferujemy obróbkę cieplną:

 • normalizacja
 • hartowanie
 • odpuszczanie
 • zmiękczanie
 • odprężanie
 • przesycanie
 • wyżarzanie izotermiczne

Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie jakości.

Przeprowadzamy:

badania nieniszczące

 • na defektoskopie magnetycznym
 • ultradźwiękowe elementów wg norm: SEP-1920, SEP-1921, BN-86/0601-09, PN-EN 10228-3, i inne wg ustaleń z klientem

analizy

 • kontrolne składu chemicznego metodą spektralną
 • próby iskrowe stali

badania własności mechanicznych

 • próby niebieskiego przełomu
 • badanie hartowności Jominyego wg PN-EN ISO 642
 • statyczne rozciągania wg PN-EN-10002-1+AC1
 • udarności (w temp. pokojowej i temp. do -60°C), wg PN-EN-10045-1
 • twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1
 • twardości metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1

badania metalograficzne mikroskopowe

 • stopnia pasmowości wg PN-63/H-04504
 • wielkości ziarna wg PN-EN ISO 643
 • wielkości byłego ziarna austenitu wg PN-84/H-04507/02

badania metalograficzne makroskopowe

 • makrostruktury wg PN-57/H-04501

Kontakt

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000072570,
Regon: 490401498,
NIP: 738-00-08-594

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504
kuzniaglinik@pgosa.pl

Wyślij zapytanie