Oferujemy obróbkę cieplną:

 • normalizacja
 • hartowanie
 • odpuszczanie
 • zmiękczanie
 • odprężanie
 • przesycanie
 • wyżarzanie izotermiczne

Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie jakości.

Przeprowadzamy:

badania nieniszczące

 • na defektoskopie magnetycznym
 • ultradźwiękowe elementów wg norm: SEP-1920, SEP-1921, BN-86/0601-09, PN-EN 10228-3, i inne wg ustaleń z klientem

analizy

 • kontrolne składu chemicznego metodą spektralną
 • próby iskrowe stali

badania własności mechanicznych

 • próby niebieskiego przełomu
 • badanie hartowności Jominyego wg PN-EN ISO 642
 • statyczne rozciągania wg PN-EN-10002-1+AC1
 • udarności (w temp. pokojowej i temp. do -60°C), wg PN-EN-10045-1
 • twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1
 • twardości metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1

badania metalograficzne mikroskopowe

 • stopnia pasmowości wg PN-63/H-04504
 • wielkości ziarna wg PN-EN ISO 643
 • wielkości byłego ziarna austenitu wg PN-84/H-04507/02

badania metalograficzne makroskopowe

 • makrostruktury wg PN-57/H-04501

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Kuźnia Glinik Oddział w Gorlicach
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504

kuzniaglinik@pgosa.pl

zarzad.kuznia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie