Misja

Naszą misją  jest kształtowanie nowoczesnego przemysłu. Poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój oraz budowanie społeczności opartej na wartościach, wspieramy partnerów biznesowych i naszych pracowników w osiąganiu wspólnego sukcesu.

Wizja

Naszą wizją jest osiągniecie pozycji preferowanego partnera biznesowego, innowacyjnej organizacji oraz pożądanego pracodawcy.

Nasze wartości

Szacunek do ludzi

– swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.

Wiarygodność

– dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Lojalność

– przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.

Odpowiedzialność

– działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.

Wiara

– wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie czy to wiara w Boga, czy w system moralny, czy w misję i we wspólny cel, wiara jednoczy nas w koncentracji na tym, co przyszłe i odległe.

Kontakt

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000072570,
Regon: 490401498,
NIP: 738-00-08-594

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504
kuzniaglinik@pgosa.pl

Wyślij zapytanie