obrazek

Kanadyjski inż. Wiliam Henry Mac Garvey, po osiedleniu się w Gliniku Mariampolskim pod Gorlicami, wraz z austriackim finansistą Johnem Simeonem Bergheimem założył w 1883 roku rafinerię ropy naftowej i zakład narzędziowo-naprawczy. W 1895 roku W.H. Mac Garvey i J.Bergheim otrzymali koncesję na założenie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego z siedzibą w Gliniku Mariampolskim, a ich warsztat zaczął funkcjonować jako samodzielna Fabryka Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim. Wkrótce rafineria stała się jedną z najważniejszych na tym terenie, a zakład przeistoczył się w Fabrykę Maszyn i Urządzeń Wiertniczych. Był najlepszym tego typu zakładem w Europie aż do wybuchu I Wojny Światowej.

Fabryka intensywnie poszerzała swój asortyment. Produkowała między innymi kompletne urządzenia wiertnicze, pompy, wyciągi parowe, świdry udarowe, komplety narzędzi i wyposażenia szybowego do wierceń. Zaopatrywała rynek krajowy i eksportowała wyroby do większości krajów posiadających tereny naftowe, m.in. do Rumunii, ZSRR, Austrii, Indii, Syrii, Argentyny i Peru.

W okresie wojny fabryka podporządkowana była niemieckiemu koncernowi Karpathen Oil AG.

Lata 1883 – 1945
obrazek

Po wojnie fabryka przyjęła nazwę Centralne Warsztaty Naftowe (1949 rok) i odbudowywała swój potencjał produkcyjny. Nastąpiła rozbudowa zakładu, powstawały nowe hale produkcyjne i magazyny, rozszerzał się i modernizował park maszynowy. Powstawały nowe obiekty socjalne. Fabryka odzyskała swą wysoką pozycję na rynku urządzeń, narzędzi i osprzętu wiertniczego. Uruchomiła produkcję narzędzi obrotowych – świdrów gryzowych, produkowała urządzenia wiertnicze do głębokich wierceń. W 1962 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Fabryka Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik.

W 1968 roku fabryka rozpoczęła produkcję maszyn i urządzeń dla mechanizacji prac wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego. Wdrożona została seryjna produkcja stojaków hydraulicznych, następnie zmechanizowanych obudów ścianowych. Nastąpiła intensywna rozbudowa firmy – powstał nowy zakład z kuźnią, matrycownią i elektrociepłownią. Rozwinęła się produkcja, w oparciu głównie o własne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne. Fabryka pozyskała nowe rynki zbytu: Chiny, Anglia, Węgry, Jugosławia. W 1973 roku zmieniła nazwę na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik.

W latach 80. nastąpił ogromny rozwój produkcji zmechanizowanych obudów ścianowych zawałowych i podsadzkowych. W ofercie fabryki pojawiły się nowe produkty dla górnictwa węglowego: strugi, przenośniki, wysokowydajne kompleksy ścianowe. Intensywnie rozwijał się eksport na Wschód.

Lata: 1945 – 1968
obrazek

Rozpoczął się proces zmian prywatyzacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Firma przekształciła się w jednoosobową spółkę Skarbu państwa- Fabrykę Maszyn Glinik S.A. W kolejnych latach spółka uczestniczyła w Programie Powszechnej Prywatyzacji i została poddana intensywnej restrukturyzacji, m. in. poprzez zbycie majątku socjalnego, gruntów i obiektów.

Struktura firmy zmieniała się stopniowo na holdingową, wydzielone zostały zakłady produkcyjne i usługowe, m.in. Kuźnia Glinik Sp. z o.o., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z o.o. oraz Zakład Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. W efekcie przeprowadzonych zmian Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o., od września 1993 roku, prowadzi swoją działalność jako odrębny podmiot gospodarczy.

W 2001 roku powstała spółka menedżersko-pracownicza Inwest „Glinik” Sp. z o.o., która odkupiła od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Skarbu Państwa 87,84% akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A.

W lipcu 2011 roku doświadczona polska firma inwestycyjna TDJ S.A. podpisała z Inwest „Glinik” S.A. umowę przyrzeczoną dotyczącą przejęcia Grupy Kapitałowej Glinik z Gorlic. TDJ S.A. nabyła pakiet akcji Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. i tym samym przejęła kontrolę nad jej spółkami zależnymi. Rozpoczął się intensywny proces ich restrukturyzacji.

W październiku 2013 roku Kuźnia „Glinik” Sp z o.o. weszła w struktury Polskiej Grupy Odlewniczej na mocy zawartej z TDJ S.A. umowy nabycia udziałów.

Lata: 1992 – 2013

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Kuźnia Glinik Oddział w Gorlicach
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504

kuzniaglinik@pgosa.pl

zarzad.kuznia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie