Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice
Polska

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504

Biuro ds. Obsługi Klienta – +48 18 3549 507 lub +48 18 3549 508
Biuro Logistyki – +48 18 3549 530 lub +48 18 3549 533
Wydział Obróbki plastycznej +48 18 3549 550
Magazyny – +48 18 3549 549

www.kuzniaglinik.pl
kuzniaglinik@pgosa.pl

zarzad.kuznia@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000072570,
Regon: 490401498, NIP: 738-00-08-594

Wysokość kapitału zakładowego:
16.596.500,00zł – wniesiony w całości
Konto PLN:
Bank Pekao S.A. 08 1240 4748 1111 0000 4877 1850

Kontakt

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000072570,
Regon: 490401498,
NIP: 738-00-08-594

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504
kuzniaglinik@pgosa.pl

Wyślij zapytanie