PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice
Polska

PGO S.A. Kuźnia Glinik Oddział w Gorlicach
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice
Polska

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504

Biuro ds. Obsługi Klienta – +48 18 3549 507 lub +48 18 3549 508
Biuro Logistyki – +48 18 3549 530 lub +48 18 3549 533
Wydział Obróbki plastycznej +48 18 3549 550
Magazyny – +48 18 3549 549

www.kuzniaglinik.pl
kuzniaglinik@pgosa.pl

zarzad.kuznia@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000305325 | Regon: 590722383 | NIP: 771-23-74-309
Wysokość kapitału zakładowego: 96.300.000,00 zł – wniesiony w całości

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Kuźnia Glinik Oddział w Gorlicach
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504

kuzniaglinik@pgosa.pl

zarzad.kuznia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie