Wynik – Zapytanie ofertowe „Opracowania warunków obróbki plastycznej na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia stali z mikrododatkami o wysokich własnościach mechanicznych”

Szanowni Państwo,

W dniu 17.10.2017 r. minął termin składania ofert na usługę badawczą dotyczącą: „Opracowania warunków obróbki plastycznej na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia stali z mikrododatkami o wysokich własnościach mechanicznych”.
Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z określonym w zapytaniu kryteriami wyboru złożyła Politechnika Śląska i tym samym została ona wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ww. zapytaniu.

Kontakt

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
ul. Chopina 33A
38-320 Gorlice, Polska

KRS 0000072570,
Regon: 490401498,
NIP: 738-00-08-594

Tel. +48 18 35 49 500
Fax +48 18 35 49 504
kuzniaglinik@pgosa.pl

Wyślij zapytanie